ANDREA SVEINSDOTTIR

Andrea har fått satt på seg GL APPs tape extensions og hun ser så bra ut!

Her er det brukt 2 pakker 61 og 3 pakker 23 i 30 cm. 

GL APPs er vår patenterte tape extension med kun ett enkelt feste. 

Andrea SveinsdottirFør bilde... 

Andrea Sveinsdottir sidenFra siden: før & etter 

Andrea Sveinsdottir siden etter

Andrea Sveinsdottir etter GLAPPs

Finn din nærmeste GL APPs salong HER! 

Se mer av håret hennes på hennes instagram @andreasveinsdottir
Håret er gjort av Marte Steen på Adam&Eva Sten&Strøm @adamogevasteenogstrom   

    
Top -